Kong Sigurdsgate 20, 4345 Bryne
+47 907 79 279
egil@helsemuligheter.no

Dusjhode Premium

Ditt valg, din mulighet

Dette er et kvalitetsprodukt er levert av Vollara. Dusjhodet kan innstilles som både massasjedusj og vanlig dusj.
Prøv deg frem til du finner det som er mest behagelig for deg. Mediafilteret i dusjhodet fjerner klor og annen forurensning fra vannet. Du vil snart merke at huden føles mykere, da klor tørker ut huden. Klor bleker som kjent farget hår, men med dette produktet vil hårfargen holde lengre.
Dusjhodet har originale gjenger som kan monteres på eksisterende slange/oppheng.

All-In-One patentert dusjfilterteknologi gir eksklusive dusjfiltreringsmedier
Chlorgon og KDF: De eneste ikke-karbonbaserte filtreringsmedier som fjerner:

 • Fri klor
 • Kombinert klor (natriumhypokloritt)
 • Hydrogensulfid (lukt av råtne egg)
 • Jernoksyd (rustvann)
 • Skitt, sedimenter
 • Lukt
 • Og det er pH-balansert

Andre egenskaper inkluderer:

 • Avansert design
 • Patentert teknologi
 • Enkelt å installere
 • Erstattbar patron
 • Selvforseglende gjenger
 • Sterk konstruksjon

Klor i dusjen din…

Siden klorinering er en veletablert helsepraksis som er nødvendig for å desinfisere drikkevann, vet forbrukerne at det finnes helsefordeler ved å drikke filtrert vann. Men mange blir overrasket over å finne ut at 50% av eksponeringen kommer fra dusjen. De andre 50% kommer fra drikkevannet deres. Derfor er det like viktig å filtrere dusjvannet som å drikke filtrert vann.
Dokumenterte vitenskapelige studier fastslår at lange, varme dusjer er en helsefare. I det lukkede dusjkabinettet blir fordampet klor innhalert. Den absorberes også i mindre grad gjennom huden. Siden klor tilsettes for å drepe patogene mikroorganismer som bakterier, vil den høyt reaktive kloren kombinere med fettsyrer og karbonfragmenter og danne en rekke giftige forbindelser. Medisinske studier viser en forbindelse mellom absorpsjon og inhalering av klor i dusjen og høyere risiko for alvorlige sykdommer. Å dusje i klorinert vann kan også forverre allerede eksisterende lidelser, slik som astma og eksem.
I tillegg til de helsemessige fordelene ved å filtrere vann, finnes det kosmetiske fordeler. Symptomer på kloreksponering er tørr hud og/eller hud som flasser, tørt, sprøtt hår og røde, irriterte øyne. Ved å filtrere vannet, reduseres disse symptomene. Huden og håret føles mykere, og øynene blir mindre røde og irriterte.

ALL-IN-ONEs filtreringsteknologi gjør det mulig…

I dusjen kan klor befinne seg i flytende form eller gassform. Ved høyere vanntemperaturer i det lukkede dusjkabinettet, går fri klor over fra flytende form til gassform, den fordampes, og pustes så inn. I USA reguleres flyten av vann i dusjhoder til 9,5 liter vann per minutt. Vitenskapen bak dusjfiltrering må ta høyde for den unike situasjonen i dusjen, inkludert temperatur, vannmengde og volum.
All-In-One dusjfiltere fungerer etter lignende prinsipper som en katalytisk omformer i en bil. Gjennom dusjfiltrering omdannes fri klor til et harmløst klorid. Den vitenskapelige betegnelsen på denne kjemiske reaksjonen er ”redox-reaksjon”, som ofte bare kalles redox.
Redox-reaksjoner kan være kjemisk komplekse. Enkelt sagt: Under en redox-reaksjon overføres elektroner mellom molekyler, noe som skaper nye elementer. Når fri klor kommer i kontakt med filtreringsmediet, forandres det til et godartet, vannløselig klorid. Denne reaksjonen gjør fri klor til et større kloridelement, som er for stort til å fordampe eller bli absorbert gjennom huden.

Redox-filtreringsmedier

Chlorgon er én type redox-filtreringsmedium. Chlorgon omdanner fri klor og noen kombinerte klorformer, slik som natriumhypokloritt (flytende klor som brukes i svømmebasseng), til et harmløst klorid. Chlorgon fungerer også godt ved forskjellige temperaturer.
Kinetic Degradation Fluxion, eller KDF, er en annen type redox-filtreringsmedium. KDF omdanner fri klor til et harmløst klorid. Det består av høyedle kobber- og sinkformuleringer, og brukes i forbehandling, hovedbehandling og behandling av avløpsvann. De patenterte KDF-prosessmediene er 100 % gjenvinnbare og inneholder ingen kjemiske tilsetninger. Sykehus, restauranter, kommunale installasjoner for vannrensing og husholdninger er avhengige av KDF-medier for å redusere eller fjerne fri klor, jernoksyd og hydrogensulfider.
Alle All-In-One-produkter til filtrering av dusjvann bruker både Chlorgon- og KDF-filtreringsmedier.