Bedre helse gir bedre muligheter


images (6)

Living Water

Ionisert, alkalisk vann
Menneskekroppen består av gjennomsnittlig 60% vann og vi trenger minst 2 liter væske per dag. Aldri før har vi brukt så mye penger
på flaskevann som vi gjør i dag, noe som betyr at vi er mer fokusert på helse i forbindelse med rent vann. Fler og fler er nå obs på at
vanlig kranvann ikke alltid lever opp til våres forventninger som drikkevann.

Helseproblemer melder seg mer og mer hos mennesker av ung alder, og dette er en trend som vi trenger å snu.
Mange mennesker har rettet deres oppmerksomhet mot kostholdet som en kilde til en sunnere hverdag. Ikke alle er klar over at det ikke bare er kjøtt, korn og grønnsaker som skal være minst mulig bearbeidet, det gjelder også vannet!
Naturlig vann, som man finner i områder som er uberørt av mennesket og deres forurensning har en unik struktur og
sammensetning. Kranvann har mistet denne strukturen. Kranvann gjennomgår en renseprosess hvor der tilsettes stoffer(som f.eks klor) for å desinfisere vannet. I tillegg fraktes vannet igjennom mange mil lange rør av all slags materiale som suger til seg vannets elektriske spenning og gjerne kan tilføre diverse urenheter.

Ikke alle tenker på at vann er et viktig næringsstoff som må bevares i sin naturlige tilstand så godt som det lar seg gjøre. Naturlig vann er ionisert, har høy pH-verdi og et høyt innhold av mineraler. Med vannbehandleren Living Water kan du gi kroppen din balanse slik at du kan nå ditt optimale potensiale.

Fordeler og forbedringer man kan oppleve med Living Water*:

Lavere vannprosent i kroppen
Mindre søtsug
Bedre fordøyelse
Mer energi
Mindre avfallsstoffer i kroppen
Mindre melkesyre og stive muskler
Hydrert hud

* Resultatene kan variere fra person til person,
ut i fra kroppens balanse og behov.

Elektrolyse og pH

Vannets egenskaper blir til via maskinens elektrolysefunksjon. Det sendes en elektrisk strøm igjennom vannet som skiller syrlig vann fra alkalisk vann. Alkalisk betyr det samme som basisk, som betyr at vannets verdi er over 7 på en pH-skala. pH er et mål på en løsnings surhet eller alkalinitet. Brus har en så lav pH-verdi som 2.4. Ionisert vann har typisk en alkalisk pH på 8.5 – 9.5 og kranvann
ligger gjennomsnittlig på 7.

Syre og base

Dagens kosthold er ofte meget bearbeidet og der med veldig syreholdig. I tillegg er den største faktoren til syreopphopning i dagens samfunn stressrelatert. pH-verdien i blodet må alltid holdes konstant på 7.365 ellers får vi en opphopning av syrer i vev og celler.
Dette gir sykdom og plager over tid. For å unngå overbelastning av syreholdig drikke og mat og samtidig å opprettholde en balanse er det viktig å tilføre kroppen alkalisk vann.

Ionisert vann

Ionisert vann har et overskudd av elektroner som kan nøytralisere frie radikaler, da radikalene har underskudd av elektroner. På denne måten unngår man at radikaler gjør skade på kroppen. Overskudd av elektroner gir vannet en negativ ladning som kalles redokspotensial (ORP – Oxidation Reduction Potential) Dette er et mål på antioksidant virkning. Jo mer overskudd av elektroner, jo mer antioksidanter!

Svaret ligger i vannet

pH og ORP

IM_LWD1_Rendering-Tiny