Rødlandsmyrå Barnehage


Til Egil Hansen / Ved Helsemuligheter AS

Rødlandsmyrå barnehage er en 4 avdelings privat andelsbarnehage som stod

ferdigstilt juli 2005.

Vi har hatt Fresh Air på hver avdeling siden desember 2007. Våre erfaringer

med produktet er gode, det har blant annet medført at luftkvaliteten er blitt

bedre på avdelingene, lokalene virker friskere og mindre støvfulle. For enkelte

av de ansatte har også Fresh Air medført mindre hodepine.

Med vennlig hilsen

Linn Beate Jøssang

Rødlandsmyrå barnehage Ba

51749880